– Det er ikke skolefrokost vi trenger mest nå. Vi har større utfordringer i skolene, og vi trenger flere miljøarbeidere

Mens posisjonen har gått til valg blant annet på gratis frokost i skolen, mener Høyre at elevundersøkelser viser at det er andre utfordringer som haster mest.