Karen Margrete Asheim er SLT-koordinator i Sola kommune (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) og er også koordinator for Av og til-arbeidet i Sola. Margrethe Sele har tilsvarende stilling i Sandnes kommune, og Monica J. Bjerkreim er oppvekst- og SLT koordinator i Gjesdal kommune. De jobber blant annet med å gjøre kommunenes rusforebyggende arbeid synlig. Både Sola, Sandnes og Gjesdal er Av-og-til kommuner, og Asheim, Sele og Bjerkreim er opptatt av å skape refleksjon om alkovett hos innbyggerne. Alkovett er å tenke gjennom om du skal drikke og når du skal stoppe.

– Dette er implementert i alle virksomheten, men det er vår oppgave å gjøre det synlig, sier Asheim.

Noe av utfordringen ligger nettopp i å snakke om alkohol. Margrethe Sele bemerker at det er mye som det i dag snakkes åpent om, men at alkoholbruk blant familie og venner kan være ganske tabubelagt.

– Kanskje er det fordi det oppleves veldig privat. I tillegg er det et lovlig rusmiddel, mener Bjerkreim.

Noen gruer seg til jul

De tror at en større bevissthet rundt alkohol i hjemmet vil være viktig. Det betyr også samtaler i familiene om alkohol.

– Det å snakke om alkohol i familiene kan være viktig; å snakke gjennom hvordan man vil ha det i familien når det kommer til bruk av alkohol, sier Asheim.

I julen – som i ferier – er det mange barn som opplever at foreldre drikker mer.

– Det er ofte mange kjekke ting en ønsker å gjøre med barna i julen, men det aller viktigste er at barna har trygge voksne rundt seg, sier Bjerkreim.

Av og til handler som navnet sier ikke om avholdenhet, men alkovett. Å ha et bevisst forhold til hvor mye en drikker rundt barn betyr mye.

– Ett eller to glass bør være det maksimale. Barn merker fortere at du har drukket fortere enn du tror, påpeker Karen Asheim.

Nyttig samarbeid på tvers av kommunene

Å øke bevisstheten rundt Av og til er ikke bare en del av forebyggende rusarbeid, men også folkehelsearbeid. Av og til retter seg mot folk i alle livsfaser.

– Det gjelder både foreldre og ungdom, gravide og eldre. Derfor samarbeider vi på tvers med mange virksomheter i kommunene for å få spredt budskapet, sier Sele.

I hverandre har de tre SLT-koordinatorene også funnet god støtte og samarbeid.

– Vi ligger alle under Sandnes politistasjon, så det er naturlig at vi har et samarbeid. Ofte får vi gode ideer og kan trekke veksler på hverandres erfaringer i det daglige arbeidet, sier de.

Huskeliste til julen

Av og til-koordinatorene samarbeider også med idrettslag og foreninger, barnehager, skoler, helsestasjoner og andre hjelpetjenester og næringslivet. Karen Asheim forteller at i Sola har det vært workshop med helsesykepleiere.

– Det handler om hvordan man skal bryte noen av disse tabuene, hvordan man snakker om alkohol og hvordan man spør foreldre om alkoholbruk. Det var veldig nyttig og ga mange ideer og innspill videre, sier hun.

Nå når julen står for døren rettes det kampanjer for å få voksne til å bruke alkovett i høytiden når barna er med. Margrethe Sele forteller at alle elever har fått med hjem digital «ranselpost» med en huskeliste til foreldre i julen fra Av og til. Den ser du under.

– En av ti barn vokser opp i et hjem der mor eller far har et alkoholproblem. I tillegg kan det være enda flere barn og unge som gruer seg til julen, eller feriedager fordi de synes det er ubehagelig at de voksne drikker, sier Monica J. Bjerkreim.

Her er Av og til sin huskeliste til foreldre i julen:

  • Drikk null, ett eller maks to glass når du er sammen med barn
  • Ha flest dager uten alkohol, selv om du har ferie
  • Bli enige med andre voksne om hvordan dere skal håndtere alkohol når barn er til stede
  • Morgendagens planer blir hyggeligere for både deg og barna når du er i god form
  • Husk at barn merker at du har drukket tidligere enn du tror