Deres hverdag var preget av angst og frykt lenge før noen bekymret seg for Covid-19

De store endringene som skjer i samfunnet under en epidemi, preger hver eneste borger – også dem som har falt utenfor. Mennesker med rus- og psykiske lidelser er ekstra utsatt for koronaviruset. Nå står de uten inntekt, og tiltakene som er nødvendige for at de skal fungere i hverdagen, reduseres.