↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

926 21 675

Besøksadresse

Tanangervegen 213
4056 TANANGER
  1. Beskrivelse

Sola Hundesenter AS ble startet for å bedre hunders levevilkår. Fokuset er jobb, lek og fri.

Jobbe med hundene, som f.eks. tur, søksarbeid, spille fotball med dem eller ta dem på sparkesykkel.

Lek, er sosial omgang med andre hunder. Det er som et friminutt, da vår jobb er at leken ikke blir for voldsom.

Hvile trenger vi alle for å beholde balansen, det får hundene i hver sitt avlukke der de kan slappe av i trygge omgivelser.

Visjonen er at hunder og mennesker skal hjelpe hverandre. Grunnlegger Eric kunne ikke være i den jobben han hadde pga øresus (tinnitus), men ønsket heller ikke å bli ufør. Da kom ideen om å skape en arbeidsplass som ikke tok hensyn til hørselsskaden hans.

Etter en ombygging av et drivhus så åpnet hundedagsenteret i September 2015.

Dagsenteret startet opp med 10 hunder i uken dette økte raskt til 60 hunder ved utgangen av 2016.

Vårt hovedmål er å gi hundene god dyrevelferd når mennesket er på jobb. Vi forsøker etter beste evne å ivareta både hund og eier, slik begge kan bli flinkere til å forstå hverandre.

Vi har også hunder med små og store utfordringer som nyter godt av å være i dagsenteret . Der får de gode sosiale ferdigheter, med et mangfold av raser, i trygge rammer.

Dette gjelder også for mennesker. Vi tar inn mennesker, i alle aldre, på arbeidstrening. Mennesker som av ulike årsaker har havnet på utsiden av arbeidslivet. Da er det hundene som hjelper mennesket til å finne tilbake til seg selv, slik at de igjen kan klare å være i jobb.

Vi i Sola Hundesenter AS har fokus på å være gode rollemodeller for kundene sine hunder. Den beste måten å forklare det på, er at vi bruker foreldrerollen. Grensesetting som i en barnehage med tobeinte. Hundene må også lære innestemme og utestemme så de får gode regler å forholde seg til. Vi videreformidler dette til eierne og gir dem hjemmelekser som vil bedre hund og eiers relasjon. Vi ønsker å hjelpe eier til å bli en trygg og god rollemodell for sin hund. Selv om vi har stor kunnskap allerede,  så lærer hundene oss noe hver eneste dag som vi kan videreformidle til eiere og kursdeltakere.

 

Husk at alle hunder er ulike og vi behandler dem etter hva de kan og hva de trenger.