Fra mandag til fredag vil Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 gjennomføre militærøvelse i store deler av Rogaland.

– Øvelsen vil fokusere på krisehåndtering, der det innledningsvis er politiet som er ansvarlig for håndteringen, og forsvarets avdelinger bistår. Vi vil drive overvåking og kontroll, sikring av vital militær og sivil infrastruktur. Vi vil være meget synlige i regionen og i bybildet under feltdelen av øvelsen som foregår 30. mai til 3. juni, forteller sjef operasjoner for Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08, major Hans Borgfjord.

Rundt 700 soldater skal under øvelse Sommer øve på å sikre samfunnsviktig infrastruktur i en tenkt krisesituasjon. Hensikten med øvelsen er todelt. Heimevernsområdene skal trene og øve på sine oppdrag, og distriktet skal bedre beredskapen og samarbeidet med andre etater ved en skarp hendelse.

– Folk flest kan møte på patruljer med bevæpnet soldater i de berørte kommunene. Det er viktig at vi får trent i bymiljø for det er der vi skal beskytte befolkningen. I forkant av øvelsen har vi godt samarbeid med kommuneledelse og politi slik at flest mulig skal være informert om aktiviteten vår, forteller Borgfjord.

Følgende kommuner blir berørt: Sola, Sandnes Stavanger, Randaberg, Kvitsøy, Strand, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira, Haugesund, Gjesdal, Time, Hå og Klepp.

– En av HV-08 sine oppgaver er å forsvare befolkningen i regionen ved krise eller krig. Derfor er det viktig at vi trener på det. Også fordi befolkningen i Rogaland skal vite hva HV er og hva vi gjør. Vi ønsker ikke at folk skal bli redde når de ser en soldat, men kanskje heller komme bort snakke med oss, sier Borgfjord.

Objektsikring er en av de viktigste oppgavene til Heimevernet. HV ivaretar også andre viktige oppgaver som sikring av alliert mottak, overvåking og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid.

Øvelsen er planlagt i lang tid og har ingenting med sikkerhetssituasjonen i Europa å gjøre. I nordområdene er det ingen aktivitet som avviker fra normalbildet, og trusselvurderingen for Norge er ikke endret.