Denne marken blir ikke en del av universitetsområdet - i stedet skal det bygges boliger

På Nov/Grannes skal et område på 38 dekar bebygges.