Denne lekeplassen ble ikke brukt - nå tar naboer ansvar og lager kjøkkenhage

Inni boligfeltet Varabergarmen på Skadberg skal det nå vokse frem en nabohage - og den er det naboene selv som skal lage og vedlikeholde.