– Her er det plass til flere. Alle som ønsker å lære seg norsk ved å snakke med andre er velkomne, sier Mona Hamad i Sola frivilligsentral.

Språkkafeen er nystartet, og hver fredag traktes det kaffe til dem som kommer. Denne fredagen er det åtte kvinner rundt bordet i frivilligsentralen sine lokaler i Stangelandsenteret. Her er kvinner fra flere land, som India, Brasil, Eritrea, Syria og Venezuela. Mona er fra Eritrea og har vært i Norge i elleve år og snakker flytende norsk. De andre kvinnene går på voksenopplæringen i Sola.

– Her lærer de norsk, men det er veldig viktig å lære seg til å bruke språket. Det er så lett å snakke sitt eget språk med familie og venner. I denne språkkafeen skal vi snakke norsk med hverandre, sier hun.

– Og dersom man står litt fast, er det greit å slå over på engelsk?

– Nei. Det er forbudt, sier Mona og ler.

Lærer hele tiden

Swathi Jandrandran er fra India og lærer norsk på voksenopplæringen.

– Jeg har vært i Norge i ett år og startet å lære norsk i august i fjor. Jeg forstår ennå ikke så mye, men jeg lærer hele tiden. Å være her sammen med andre hjelper, sier hun.

Hun forteller at de som kommer på språkkafeen lærer norsk ved å snakke om løst og fast, spille spill og lære ord som er skrevet på kort. Disse gjentas og memoreres, som gloser.

Karina Urbani er fra São Paulo i Brasil og kom til Norge for tre år siden. Hun bor i Tananger, og det siste halvåret har hun gått på voksenopplæringen for å lære norsk.

– Jeg har to barn og er veldig glad i å være sammen med barn. Derfor jobber jeg også i barnehage, men jeg er egentlig journalist, forteller hun.

– Viktig å kunne språket godt

Hun sier hun må blir bedre i norsk for å kunne jobbe som journalist, både muntlig og skriftlig.

– Jeg vil gjerne jobbe i Norge, og da er det viktig å kunne språket. Jeg er også opptatt av å lære meg grammatikk, sier hun.

Ifølge disse kvinnene er norsk et vanskelig språk å lære, spesielt grammatikken. De mange norske dialektene kan også være vanskelige å forstå. Likevel er motivasjonen for å beherske norsk høy rundt dette bordet.

– Jeg ønsker å kunne hjelpe barna mine med lekser. Det er mye info som kommer fra skolen, og det kommer på norsk. Jeg føler meg utenfor når jeg ikke kan forstå informasjonen, og det gjør at det er viktig for meg å lære meg norsk skikkelig, sier Urbani.

– Språket gjør det lettere å være sosial

Flere av kvinnene uttrykker at det er vanskelig å delta i samfunnslivet uten å kunne norsk. Det er også utgangspunktet til Mona, som startet språkkafeen.

– Språk er nøkkelen til å kunne delta, og vi ønsker jo å delta i samfunnet. Vi vil være sammen med folk, jobbe og bidra, sier hun.

Kvinnene tror også at språkkafeen gir noe i tillegg til språkundervisning, nemlig et møtested.

– Jeg liker veldig godt å være her og snakke med de andre her i denne kafeen. Det er mange her med ulik bakgrunn, ulike historier og kulturer, sier Karina Urbani.

Mona Hamad ønsker at folk skal være sosiale ved å lære språket. Det skal bidra til at de føler de kan delta.

– Man må bruke språket, ikke bare lære det. Det er det vi driver med her; det er et sosialt møtested der vi snakker norsk så godt vi kan og blir stadig flinkere til å snakke norsk, sier hun.