LESERBREV: Utbyggingen av Storevarden skole er igjen foreslått utsatt. Venstre mener at verken nåværende eller fremtidige elever ved skolen fortjener den foreslåtte løsningen der de skal busses til skoler i kommunen der det er ledige rom. Og hva med arbeidsmiljøet for de ansatte? Hvis du er en av lærerne som må bruke tiden på å farte frem og tilbake mellom to ulike skoler for at elevene dine skal få den undervisningen de har krav på? Eller er en av de lærerne som allerede nå har kontorfasiliteter som står til stryk målt opp mot arbeidsmiljøloven?

Venstre har i mange år vært eneste parti som har hatt en helt annen løsning for Storevarden skole. Vi har sett til Randaberg og den kjempegode løsningen der nytt kulturbygg er samlokalisert med Harestad skole. Tananger hadde både behov for nytt kulturbygg samt å utvide kapasiteten ved Storevarden skole. Ved å etablere kulturbygget i tilknytning til skolen, ville man få en møteplass som var i bruk fra tidlig morgen til langt på kveld. Vi snakker ofte om at de kommunale byggene i enda større grad bør brukes større deler av døgnet og her hadde man muligheten. Dessverre har det vært liten oppslutning blant de andre partiene for denne ideen og vi ser nå at både utvidelsen av Storevarden skole samt oppføringen av kulturbygget lar vente på seg. Dette er høyst beklagelig for alle berørte parter.

Som arbeidsgiver plikter vi å tilby kontorfasiliteter som er innenfor arbeidsmiljølovens krav. Som arbeidsgiver bør vi sikre at lærerne for- og etterarbeidstid går med til nettopp dette og ikke til transport. Som skoleeier vil det være pålagt oss å ha skolebygg som gjør at elevene kan tilbys opplæring i kompetansemålene i ny fagplan. Der er vi ikke nå dessverre.

Venstre ønsker å tilby både nåværende og fremtidige elever ved Storevarden skole gode fasiliteter og klasserom. Venstre vil at lærere skal ha gode arbeidsrom og vi vil at både lærere og elever skal slippe og bli busset til andre skoler. Dersom de andre partiene ikke snur og fremdeles går for den todelte løsningen med eget kulturbygg utenfor Storevarden skole, så er det minste man kan forvente at de folkevalgte i formannskapet bestemmer seg for å gå i gang med byggingen nå slik at tanangerbuen slipper og vente lenger.