Denne uken var det mange butikker og næringsdrivende i Solakrossen som fikk besøk av politikere fra Sola Frp. hadde i dag en sommeraksjon hvor vi delte ut solsikker med kort som sier takk for innsatsen i Solakrossen i dag.

Mette Skjæveland, Hanne Kjersti Albretsen, Solveig Albretsen og Renate Gimre tok derfor en runde med favnen full av solsikker for å dele ut til dem som driver butikk.

– I denne runden fikk vi mange gode tilbakemeldinger fra handelsstanden i Sola. Mange bedrifter går godt, og det er kjekt å høre, sier Renate Gimre.

Men flere har tapt en del penger på nedstengning og som direkte følge av restriktive koronarestriksjoner.

– Mange vi besøkte i dag hadde ikke fått med seg noen av rundene Sola kommune har hatt med koronastøtte. Vi fikk informert alle om å følge med på kommunens hjemmesider for flere eventuelle støtteordninger. Denne informasjonen var sårt tiltenkt, sier hun.

Lyser ut flere støttemidler i august

Torsdag møttes formannskapet for å vedta kommunens forslag til utdelinger. Kommunen har fått drøyt sju millioner kroner til utdeling. Det er kommet inn 15 søknader på til sammen 3,2 millioner kroner.

Støtte som overstiger 100.000 EURO må notifiseres til EØS med attestert regnskap, men støtte kan også gis såkalt bagatellmessig som ikke krever rapportering. Kommunen opplyser at det kan gis bagatellmessig støtte inntil 200.000 EURO i løpet av en treårs periode til lokale bedrifter.

Formannskapet vedtok først at pengene skulle tildeles etter notifisert ordning, men denne uken vedtok politikerne at pengene som er igjen etter tildelingen skal splittes i en notifisert ordning og en bagatellmessig ordning. Det skal derfor gjøre det enklere for flere å kunne få støtte. Disse pengene skal lyses ut i løpet av august. Politikerne håper nå flere bedrifter søker støtten.