Avinor bidrar med 100.000 kroner for å sikre vedlikehold av DC-6

For lufthavndirektør Anette Sigmundstad ved Stavanger lufthavn, Sola, var dette en selvsagt vurdering.