For 16 år gamle David Mousavi begynte den politiske interessen for alvor for cirka tre år siden. Han møtte Hamza Ali på bussen. Begge bodde nær hverandre på Snøde og kom i snakk.

– Hamza snakket om politikk, om saker som angår unge og om å engasjere seg. Han er veldig flink, og det han sa festet seg. Jeg var enig i mye, og det er nok det som gjorde at Ap ble partiet for meg, sier David.

Hamza Ali har selv vært leder i Sola AUF og sitter i dag i kommunestyret og formannskapet. Selv om David sin politiske karriere så vidt er begynt, har han allerede noen år bak seg i ungdomsrådet. Her er han leder og etter hvert blitt vant til å fronte saker som ungdomsrådet er opptatt av og å holde innlegg for politikere.

Nylig var han til stede under årsmøtet i Rogaland Ap for å gjøre nettopp det.

– Jeg snakket om kvitteringsordningen som politiet i Oslo har prøvd ut. De har gode erfaringer, og jeg håper vi kan få et kvitteringskrav til politiet i hele Norge, sier han.

Vil øke tilliten til politiet

Kvitteringsordningen innebærer at personer som blir stoppet av politiet, vil motta en skriftlig kvittering som forklarer årsaken til stoppet. Dette skal gi folk en klar forståelse av situasjonen og dermed føle seg tryggere i møte med politiet.

– Som vi alle vet kan møter med politiet for noen folk noen ganger være ubehagelige og føre til negative oppfatninger av politiet som institusjon. Derfor er det viktig å gjøre det lettere for folk å forstå hvorfor de blir stoppet og kontrollert av politiet, mener han.

Han mener kvitteringsordningen vil fokusere på hvordan politiet møter mennesker og hvorfor de gjør det.

– Ved å innføre en kvitteringsordning kan vi øke tilliten folk har til politiet og skape en mer positiv relasjon mellom samfunnet og politiet.

Skulle gjerne stilt til valg

Han tenker spesielt på at de unge og de marginaliserte gruppene skal føle at politi i Norge er til å stole på.

– Vi kan ikke ha et politi hvor folket ikke vet om politibetjenten er en fiende, eller en venn. Vi vil at Norge skal være et trygt og godt land. Vi vil at Norge skal være et land hvor med er ikke er redd for politiet når de går forbi oss. Dette vil være spesielt viktig for minoritetsgrupper og marginaliserte grupper. Disse gruppene opplever ofte økt risiko for negative møter med politiet, og derfor vil en kvitteringsordning være en viktig måte å øke transparensen i politiets arbeid og bygge tillit mellom dem og politiet. Som en inkluderende og rettferdig samfunn kan vi ikke tillate at noen føler seg utrygge eller mistenkeliggjort av politiet, sier han.

Han opplevde det som positivt å få tale på årsmøtet og vil nå jobbe for at Sola AUF skal bli en viktig ungdomsforening for Ap. Selv om han synes det er irriterende å akkurat ikke være gammel nok til å kunne stå på Ap sin liste til valget i høst, ser han gjerne for seg en plass i politikken i fremtiden.

– Det er kjekt å engasjere seg. For meg er Ap partiet som jeg føler appellerer mest til mine verdier. Jeg tenker på meg selv som en sosialdemokrat. Det er også kjekt å tilhøre en stor partiorganisasjon med en helhetlig politikk, sier han.