Pandemien tok dessverre ikke slutt slik vi hadde håpet på forrige 1. mai. Nok en gang skal Solabuen markere dagen med avstand og restriksjoner. Dagen hvor arbeidsfolk sin innsats blir hedret er mer aktuell enn noen gang.

Det står virkelig ikke på innsatsen i Sola. Helsepersonell har stått i frontlinjen og forsvart oss med nebb og klør, slik at smitten ikke brer seg. De ansatte på barnehagene har tatt imot klemmer fra barna våre, og tørket snue og tårer uten å nøle. I Solaskolen har elevene fått undervisning av dyktige lærere som virkelig har gjort alt de kan for å gi sårbare elever opplevelsen av å bli sett og hørt – også i en global pandemi.

Det er mange som har gjort en iherdig innsats for å holde hjulene i gang, men felles for alle er motet og viljen som de har vist gjennom hele krisen.

Vi har mye å være stolt av i Norge. Arbeiderbevegelsen har i generasjoner kjempet for et organisert arbeidsliv, og gode arbeidsvilkår. I Sola kommune vet vi at en fast og trygg jobb tjener ansatte, brukere av kommunale tilbud og hele samfunnet. Retten til hel fast stilling – skape en heltidskultur er derfor et hovedsatsingsområde for Sola kommune som arbeidsgiver. Vi skal være en ambisiøs, seriøs og fremtidstenkende kommune, der medbestemmelse og innflytelse på sin egen arbeidsplass står sentralt.

I 1887 ble Arbeiderpartiet grunnlagt av arbeidere som så styrken i samholdet og i fellesskapet. Av vanlige folk som på tross av ulikhet mente de fortjente like rettigheter. Denne tanken har Arbeiderpartiet alltid med seg. Helt siden gjenreisningen etter krigen, gjennom oppbyggingen av velferdsstaten og frem til i dag har Arbeiderpartiet alltid tatt kampen for rettferdig fordeling og like muligheter for alle.

Folks arbeidsvilkår skal man ikke ta for gitt. Nye tider krever nye kamper. Jeg er glad for at arbeiderbevegelsen sier ja til sykelønn, heltidskultur og en lønn folk kan leve av.

God 1. mai!