Gå til sidens hovedinnhold

Da ru­te­fly­ene ble satt på bak­ken, fikk hel­ler ikke fly­klub­be­ne luft un­der vin­ge­ne

Over 90 prosent av fly­tra­fik­ken for­svant over nat­ten. Det kun­ne vært en unik mu­lig­het for fly­klub­be­ne, men også de ble satt på bak­ken. Nå er de en­de­lig i luf­ten igjen.

For abonnenter