Da koronaviruset skyldte over Europa, satt Finn på jobb i Saudi-Arabia

Finn Vatne, utflyttet tanangerbu, er daglig leder i et brønnservice-selskap i Saudi-Arabia. Da koronaviruset begynte å spre seg ut i verden, ble han sittende korona-fast i landet. Han ønsker å rose den norske ambassaden for oppfølgingen i den spesielle tiden.