– Hva betyr rushtidsavgiften for deg?

Av

Alle foreldre med barn i barnehage blir nå bedt om å delta i en spørreundersøkelse i regi av Bymiljøpakken.