Lokal enighet om Bymiljøpakken - Rushtidsavgiften fjernes og bommene snus

I tillegg utvides timeregelen og el-bilene må betale 50% sats.