Enighet om reforhandlet byvekstavtale – Wirak (Ap) og Sandnes nådde fram med sine krav

Fredag ettermiddag ble partene endelig enige i reforhandlingene for byvekstavalen.