Kaller inn til nye reforhandlinger etter påske

Av

Solveig Ege Tengesdal (KrF) bryter isen i reforhandlingene. Fylkesordføreren kaller inn partene i Bymiljøpakke Nord-Jæren til ny fohandlingsrunde etter påske.