Trafikken i Sola har økt etter bomstasjonene åpnet

Av

Det viser helt ferske tall Statens vegvesen la fram for forhandlingsutvalget for Bymiljøpakke Nord-Jæren tirsdag.