Fortsatt forvirring om bompengene

Av

Mulige økning av bomsatsene neste år skaper forvirring.