Neste uke legger kommuneadministrasjonen frem for politikerne et notat om nye Solahallen. I dette står det blant annet at "Under forutsetning av at alt går etter planen, kan ny Solahall bli ferdigstilt 2025".

Tidsaspektet har betydning for den nye svømmehallen, ikke bare fordi Solahallen er i svært slitt stand, men kanskje enda mer fordi varmtvannsbassenget i det gamle helsehuset synger på det siste. Det er derfor avgjørende for de mange brukerne av dette bassenget at de ikke må stå uten helsetilbud i påvente av et nytt anlegg.

I desember presenterte kommunen for første gang nye Solahallen i flere skisser. Kommunen hadde satt av 360 millioner kroner, noe som innebar riving av det gamle anlegget og bygging av nytt med tre basseng inkludert stupefasiliteter. Med politikernes sparegrep og budsjett på 230 millioner kroner er det ene bassenget med stupefasilitetene fjernet.

Som i dag, bare dårligere

Da skissene ble presentert kom kritikken; fra Sola svømmeklubb og fra Sola idrettsråd. Klubben føler seg ikke hensyntatt, noe skissene viser at de har grunn til å føle. Her er verken møterom eller fasiliteter der de kan ha sitt eget utstyr. Det planlagte bassenget er heller ikke stort nok til at klubben kan hente inn flere av de mange hundre som er på venteliste. Anette Stavnem i styret uttalte at den nye Solahallen vil være som den gamle, bare dårligere. Hvis det er meningen at svømmeklubben, men sin økende medlemsmasse og ventelister, ikke får imøtekommet sine behov i det nye anlegget, er vi helt enig med Stavnem.

Da nytter det lite om politikerne gjentar at de aller helst ville hatt 50 meters basseng med stupetårn og at de prøvde å få nabokommunene med på et interkommunalt anlegg. Slik blir det ikke, men det betyr ikke at kommunen ikke likevel kan bygge et svømmeanlegg med mer innhold enn hva skissene viser.

Flere nabokommuner har de siste årene bygget svømmehaller. Sandnes har sitt praktanlegg på Austrått, som kostet omtrent det samme som Sola skal bruke, men som inneholder vesentlig mer enn hva vår sin nye svømmehall ser ut til å få. Her bør kommunen lære av andre.

Ikke undervurder at det er et møtested

Det er svært positivt at det nå pågår en dialog mellom kommunen og svømmeklubben/idrettsrådet. Vi håper svømmemiljøet får reell påvirkning på hvordan det nye anlegget blir.

Tidligere OL-mester i svømming, Erling Trondsen, sitter i idrettsrådet, og i et intervju med Solabladet i desember pekte han på noe som også bør få stor oppmerksomhet i planleggingen: At en svømmehall også er en viktig sosial møteplass. Sosiale områder der en kan sette seg ned før, eller etter trening, gjerne med litt mat og drikke ville trolig gjort anlegget svært populært. En svømmehall er kanskje noe av det dyreste og mest omfattende bygg en kommune kan gå i gang med. Men det er samtidig mer enn et basseng for konkurranser og aktive klubbsvømmere. Det er et av idrettsanleggene som besøkes mest av publikum, enten det er mosjonister eller familier.

Gjør det skikkelig

Kommunen liker å si at Sola har hele tre svømmeanlegg. Men når klubbene har fått sin tilmålte treningstid, er det liten tid igjen for publikum. Stavanger har både Gamlingen og Stavanger svømmehall som begge har åpent fra morgen til kveld. Også Sandnes har anlegg der en kan svømme før jobb, eller nesten til leggetid. Disse svømmehallene er også svært populære, ikke minst på grunn av kombinasjonen av gode åpningstider og fasiliteter. Det er sklier og leker til barna, badstu, tribuner og steder å sitte ned, gjerne ved en brus- og kaffeautomat.

Når kommunen nå skal i gang med å prosjektere nye Solahallen håper vi innholdet i anlegget blir ilagt stor oppmerksomhet. 230 millioner kroner er en betydelig sum, og en svømmehall er et omfattende prosjekt. Da vil det være svært beklagelig om det ikke blir noe som Solas aktive svømmemiljø - og publikum - vil glede seg over.