Her bryter bussen trafikkreglene på Jåsund

Av

Beboere ved Prestaskjersveien har sett seg leie på sjåfører som vil spare et par minutter.