Jeg var født med rutebusser på Sola, og en stor del av barndommen var jeg på verkstedet eller med på bussene. Det kjekkeste var nok å bli med Jonas Mellemstand på Voll-ruten med den lille Folkevognbussen. Det var så få passasjerer at når det var tomt fikk jeg lov å holde litt i rattet.

Jeg overtok selskapet etter min fast død i 1969, og fortsatte med rutetrafikk fram til tvangssammenslåing ble gjennomført 1. april 1975. Diskusjon om sammenslåing av buss-selskapene hadde allerede startet, og det ble seks hektiske år med «kamp» mot byråkratiet, støtte fra Sola kommune, innbyggere i Sola og andre som fulgte med i avisene.

Det første jeg gjennomførte høsten 1970 var en stor endring av bussrutene i Sola med halvtimesruter (fra times ruter) Stavanger til flyplassen, og en betydelig utvidelse til Tjelta og Ølberg, jeg tror det var ca. 14 avganger i ukedager. Sola strandhotell ble også godt dekket. For å få en fornuftig økonomi på Tjelta-Ølberg kjøpte vi en buss fra Forsvaret med 25 seter for kr 5.000.- som ble omlakkert til blått og sølv, og fikset noe innvendig.

Personellet som kjørte denne ruten gjorde også en del forfallende arbeid på verkstedet, slik at vi fikk utnyttet personalet på beste måte. Tanken var at rutefrekvens var viktigere enn nytt buss-materiell.

Det meste var en kamp mot byråkratiet som i vårt tilfelle var samferdselsutvalget i Rogaland og Samferdselsdepartementet. Et eksempel var at vi så behov for en ekstraavgang kl. 14:05 i forbindelse med skoleslutt Stavanger-Sola. Dette ble avslått av departementet på grunn av at den lå for tett opp til NSB rute til Klepp og Bryne.

NSB kjørte tre daglige avganger på strekningen, men gjorde alt for å stoppe det vi gjorde innenfor Sola, ikke minst utvidelsen til Tjelta.

Dagens rutedisponering kommer ikke utkantene til gode. I dag kjøres også halvtimes ruter Sola Stavanger, men traseen går via Madlamark, Gosen og Ullandhaug. Det forlenger kjøretid med 15 minutt. I vår tid var det «beine veien» til byen, og vi tok ikke opp passasjerer fra Madlaleiren og til sentrum.

Sammenslåingen i 1975 førte til etablering av Stavanger og omegn Trafikkselskap AS. Senere overtok fylkeskommunen ansvar for kollektivtrafikken, og bruker anbudsprinsippet for å tildele kontrakter til buss-selskapene for de forskjellige geografiske områdene. Ordningen er avhengig av økonomien i fylkeskommunen, som igjen er avhengig av støtte fra staten i hvert års statsbudsjett. Det gir ikke særlig stabile økonomiske forutsetninger, og det er dette som i dag går utover distriktene og Sørbygda i Sola.

Sola Ruten ble etablert i 1923, og det er kanskje en grunn til å feire og oppsummere etter 100 år. Det får vi komme tilbake til ved en annen anledning.