Nå blir det billigere for ungdom å ta buss

Av

Barnebillettordningen utvides til å gjelde alle opp til 18 år.