Passasjerveksten fortsetter for Kolumbus - økning på over ti prosent i 2019

Totalt hadde Kolumbus en vekst på 11,6 prosent i antall ombordstigninger i 2019.