Matlaging førte til brannutrykning

Av

Situasjonen ble raskt avklart av brannvesenet.