Varsler tvangsmulkt

Av

Manglende brannsikring av både kulturhuset og Sola sjukeheim kan koste kommunen dyrt.