Brann i bolig på Røyneberg

Av

Brannårsaken er foreløpig ukjent.