Vil ha bonuspoeng <br>mellom Oslo og Sola

Av

Bonuspoeng kan igjen bli aktuelt på strekningene Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.