Ber partene om å hente fram øksen

Jon Georg Dale (Frp) sier at han overfor fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) ga tydelig uttrykk for at kostnadene i Bymiljøpakken må kuttes for å skaffe kontroll.