Tom Henning Slethei (Frp) om bymiljøpakken: – Jeg er optimist

Nå dreier alt seg om å få fjernet rushtidsavgiften innen nyttår.