Nå jobbes det med å få snudd eller flyttet bommene i Tananger

Sola kommune har bestilt en utredning fra Statens vegvesen som skal gi en pekepinn på hva som er mest hensiktsmessig å gjøre med bomstasjonene rundt Tananger.