Leserbrev: – Vi trenger en ny byvekstavtale uten rushtidsavgift

Ordførerkandidatene til Arbeiderpartiet på Nord-Jæren vil ha en ny avtale om bompenger med bedre sosial profil.

Ordførerkandidatene til Arbeiderpartiet på Nord-Jæren vil ha en ny avtale om bompenger med bedre sosial profil. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Rushtidsavgiften er et middel til et mål - ikke et mål i seg selv. Det er på tide å løfte blikket for å få til en ny og bedre avtale med staten.

DEL

BompengerReforhandlingene av bymiljøpakken i regionen står på stedet hvil. Vi trenger en ny avtale med en bedre sosial profil på bompengebelastningen. Vi trenger en ny avtale for å få penger fra Staten til å få bygd ut busstraseen til det nye sykehuset - et krav for å ta nye SUS på Ullandhaug i bruk. Sist men ikke minst trenger vi en ny avtale for at vår region skal få mer penger fra Staten til drift av kollektivtrafikken. Dette er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet i alle de fire kommunene på Nord-Jæren - Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg - sammen går inn for å fjerne rushtidsavgiften, slik at vi kan oppnå enighet om en ny byvekstavtale.

Regjeringen har valgt å kreve at kommunene må nå nullvekstmålet i personbiltrafikken for å få støtte til samferdselsprosjekter i Bymiljøpakken. Men for å få én krone fra Staten, må kommunene gjennom bompenger samtidig bidra med én krone i finansiering selv. Arbeiderpartiet foreslo både i 2017 og i 2018 at Staten sin andel skulle justeres fra halvparten til 70 % finansiering av Bussveien pakken på Nord Jæren. Dette ble dessverre nedstemt av regjeringspartiene begge ganger.

I dag vet vi at vi er på vei til å nå nullvekstmålet med den nye bomringen, selv uten rushtidsavgiften. Beregninger viser at vi kan videre dekke inn inntektene uten rushtidsavgift ved å innføre halv belastning for el-biler og forlenge nedbetalingstiden med 1 år.

For Arbeiderpartiet er det viktigere å styrke den sosiale profilen i Bymiljøpakken enn å beholde rushtidsavgiften. For oss er det viktigere å få bygd traseen til sykehuset, og å sikre bussdekningen og viktige ordninger som HjemJobbHjem, enn å insistere på at vi skal ha en rushtidsavgift, all den tid både nullvekstmål og finansiering er godt innen rekkevidde. Det må være samsvar mellom inntekter og utgifter, og vi har 15 år på å foreta justeringer i og av prosjektene underveis.

Vi forstår at folk reagerer på nivået på bompengene, særlig når de kommer på toppen av en økning på hele 6.6 milliarder i avgifter fra dagens regjering. Dette rammer alle, og treffer de som har minst hardest. Derfor går vi til valg neste periode på å redusere bompengebelastningen.

For Arbeiderpartiet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er det også viktig å gjøre selve bompengestasjonsinnretningen mer rettferdig. Dersom innbyggerne opplever å bli urettferdig behandlet i forhold til de som bor i andre områder, svekker det legitimiteten og forankringen i hele bymiljøavtalen. Derfor må vi se på innkrevingsretningen/plasseringen på Tananger, Hundvåg og Lura.

Som ordførere og ordførerkandidater for Arbeiderpartiet i de fire kommunene på Nord-Jæren ber vi om at alle involverte parter i Bymiljøpakken løfter blikket og blir med videre på et bompengeopplegg uten rushtidsavgift.

Kari Nessa Nordtun, Ordførerkandidat, Stavanger Ap

Stanley Wirak, Ordfører, Sandnes Ap

Siv-Len Strandskog, Ordførerkandidat, Sola Ap

Kristine Enger, Ordfører, Randaberg Ap

Artikkeltags