Dette er konsekvensene dersom enighet ikke oppnås i 2019

Fylkesrådmann Inge Smith Dokken og samferdselssjef Gottfried Heinzerling advarer mot konsekvensene av uenigheten blant de lokale partene i Bymiljøpakke Nord-Jæren.