– Veldig beklagelig at denne situasjonen har oppstått

Av

– Det er en helt korrekt avgjørelse å stanse innkreving av rushtidsavgift så lenge det er tekniske problemene med bomstasjonene, mener ordfører Ole Ueland.