Ber kommunene bli enige

Av

Mandag var styringsgruppen i Bymiljøpakken i nytt møte, hvor også statssekretær Anders. Werp (H) satt ved bordet. Statssekretæren mener Nord-Jæren har fått et svært godt tilbud fra staten i forbindelse med reforhandlingene. Veisjefen kunne også røpe at rushtidsavgiften blir utsatt ytterligere.