Midlertidig stopp for rushtidsavgiften

Av

Inntil feilene med faktureringer i bomstasjonene er rettet opp, blir det ingen rushtidsavgift.