– Det kunne ikke startet verre

Av

Det kunne faktisk ikke startet verre for bomordningen som vi skal leve med i mange år og som skal gi oss bedre busstilbud, bedre sykkelveier, bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter og bedre flyt på veiene.