– Nå er trafikken nesten som den var før rushavgiften

Av

Ingve Lygre Undheim fra Statens vegvesen fortalte styringsgruppen at trafikken nå er omtrent like tett som den var før den nye bomringen med rushtidsavgift ble iverksatt.