– Tananger er fremdeles en utpost i Sola kommune

Av

– Fjern bommen ved Baker Hughes, er det klare budskapet fra Lovise Mæland.