– Kan drømmen om bomfrie veier nå bli oppfylt?

Av

Det vil ta tid å utvikle den nødvendige teknologien, men tiden kortes trolig ned dersom man kan enes om at dette er det vi ønsker i stedet for 38 bomstasjoner, flere av dem svært uheldig plassert.