Fortsatt misforståelser om bomringen

Av

Informasjon om bomringen blir avgjørende i tiden fremover.