GPS-måling kan erstatte bompenger - men ordningen ligger flere år frem i tid

Av

Datatilsynet har godkjent satelittbasert veiprising, eller måling via GPS. Det kan på sikt erstatte bomstasjonene.