Mandag blir det dyrt å være bilist

Av

Kun Sandnes stemte for en utsettelse av igangsetting av den nye bompengeordningen.