Uvisst når rushtidsavgiften blir gjeninnført

Av

Arbeidet med å fikse feilene i bomringene er stadig pågående. Det er usikkert om noe skjer i den saken før kommende møte i styringsgruppen 18. januar.