– Bommen på Tjora er problematisk for ungdom

Av

FNB-leder i Stavanger, Frode Myrhol, mener barn og ungdom rammes hardt med den nye bompengeordningen.