Blokk-planene i sentrum får refs av fylkeskommunen

Av

Fylkesrådmannen mener de planlagte boligene i Solagården ikke får gode nok bokvaliteter.