Her kan det komme opptil 400 boliger

Av

Mellom 300 og 400 boliger, samt 1000 kvadratmeter næring planlegges bygget i sørenden av Sandesletta.