Vil øke aldersgrensen for barnebillett

Av

Fylkesrådmannen foreslår å heve aldersgrensen for barnebillett på bussen fra 15 år til 17 år.